Industriellt underhåll och installationer

SKM Stainless erbjuder service- och underhållstjänster för rostfria konstruktioner, samt även för industriell utrustning och delar tillverkade av kolstål på montageplatser.

Rörentreprenader

Förutom prefabricering av industriella rörledningar erbjuder vi även rörentreprenad. Vi erbjuder entreprenad för installation av industriella rörledningar för greenfield projekt samt service och underhåll på befintliga rörsystem.

Årliga reparationer och stagnationer

Vi erbjuder årliga reparationsarbeten för industrin och annat underhållsarbete under stagnationer i Finland och de nordiska länderna.

Muoviputkistoja

Pannanläggningar

Vi erbjuder service, underhåll och ombyggnadsarbeten för pannanläggningar oavsett material. Förutom rostfritt stål är typiska material P235GH, 16Mo3 och högtemperaturkonstruktionsstål av typerna 13CrMo45 och 10CrMo9-10. Typiska produkter inkluderar ekonomisatorer, luftförvärmare, överhettare och membranväggar.

Service och underhåll

Förutom årliga reparationer och underhållsavbrott kan vi också kallas in för plötsliga underhållsbehov när de uppstår. Oavsett vad som behöver servas är vårt erfarna underhållsteam redo att svara på behoven från olika industrier och projekt av olika storlekar.

Muoviputkostojen asennusta