Verkstadsprodukter

Våra huvudprodukt består av rostfria stålprodukter tillverkade i vår egen verkstad

SKM Stainless verkstad i Leppävirta designar och tillverkar tank-, rör- och apparatkomponenter av rostfritt stål, syrafast stål, duplex och super duplex, samt andra specialmaterial såsom titan och plast. Våra svetsinstruktioner baserar sig på vårt mycket breda register av egna metodprov.

Våra verkstadsprodukter består bland annat av olika tryckkärl och -utrustning, lagertankar, tankar för kemikalier och brandfarliga vätskor, omrörartankar, silos, skrubbrar, rör och rördelar samt prefabricerade rördelar. Vi erbjuder också installation på plats med leverans för alla våra produkter. Vi är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001, SFS-EN 764-5 och ISO 3834.

Tryckkärl och utrustning

SKM Stainless tryckkärl är designad och tillverkad enligt standarden SFS-EN 13445. Våra huvudproduk består av tryckkärl, vanligtvis med en materialtjocklek på mindre än 25 mm. Antalsmässigt tillverkas i vår verkstad främst mindre tryckkärl med en volym om bara några kubikmeter, men vi är också vana att tillverka större tryckkärl. De största tryckkärlen som tillverkats i vår verkstad har vägt över 60 ton.

Tillverkningen av tryckutrustning regleras av olika finska och europeiska lagar och förordningar, såsom lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), statsrådets förordning om tryckbärande anordningar (1548/2016), direktivet om tryckutrustning 2014/68/EU (PED) och Statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet (1549/2016). Design- och tillverkningsprocessen för tryckutrustning baseras på de väsentliga säkerhetskraven som finns i direktivet om tryckutrustning (PED) samt dess förfaranden för bedömning av överensstämmelse som krävs för att bedöma tillverkningsprocessens överensstämmelse. Färdig tryckutrustning eller helheter vilka överensstämmer med alla tillämpliga krav blir CE-märkta. Med detta kan vi garantera att all utrustning vi designar och tillverkar överensstämmer med alla säkerhetsföreskrifter och att bedömningen av överensstämmelse har genomförts i enlighet med alla relevanta förordningar och lagar.

Paineastioita
Paineastioita

Lagertankar

Lagertankar är vanligtvis antingen icke trycksatta eller har mycket lågt tryck, och grunden för deras design kommer ofta från relevanta delar av standarden SFS-EN 14015. Lagertankar är inte föremål för statlig reglering, förutsatt att innehållet i tanken är ofarligt. Kunden kan dock, om de så önskar, låta designen bli föremål för en tredjeparts granskning för godkännande av dess strukturella design.

Om kunden inte har några speciella krav gällande de normala tekniska specifikationerna, använder vi oss generellt av SKM Stainless egna fabriksstandarder i utformningen av detaljer och tekniska lösningar. Lagtankar är typiskt tillverkade av tunna material, 3–10 mm tjocklek. Vi tillverkar och installerar också stora lagtankar som byggs på plats.

2kpl 88m3 varastosäilöitä

Tankar för kemikalier och brandfarlig vätska

Tankar för kemikalier och brandfarlig vätska kan vara antingen icke trycksatta eller trycksatta. Godkännande av den strukturella designen från en tredje part för tankar för kemikalier och brandfarliga vätskor bör begäras antingen av tillverkaren eller kunden.
För tillverkning av dylika tankar använder vi oss så långt som möjligt av SKM Stainless egna fabriksstandarder. Precis som lagringstankarna är väggtjocklekarna för kemikalie- och brandfarliga vätskor tankar, tunna, runt 3–10 mm. Vår produktionsutrymmen möjliggör tillverkning även av dylika tankar av stor diameter och längd.

Kemikaalisäiliö

Omrörartankar

Omrörartankar är till stor del designade i enlighet med standarden SFS-EN 14015. Hållfastighetsanalysen av tankarna görs med FEM (Finite Element Method) för att säkerställa att omrörarlasterna har tagits med i beräkningen när man väljer material och bestämmer tankens materialtjocklekar. Omrörartankar tillverkas enligt både färdiga ritningar och enligt vår egen design och fabriksstandarder. Vårt mål är alltid att skapa den bästa helhetslösningen för våra kunder. Omrörare anskaffas ofta av våra kunder själva, men de kan också inkluderas i vårt leveransomfattning. Omrörartankar varierar i storlek från tankar på några hundra liter till prefabricerade enheter som monteras på installationsplatsen.

Sekoitinsäiliöitä

Silos

Design och tillverkning av silos följer generellt standarden SFS-EN 1993-4-1 + AC. Silos är vanligtvis lätta konstruktioner i förhållande till sin volym, och därför är vikten sällan en begränsande faktor när de tillverkas i vår verkstad eller på installationsplatsen. Om möjligt används SKM Stainless egna standardiserade byggnadspraxis i designen och tillverkningen av silos.

Elinrarvikesiilon esivalmiste

Skrubbrar

Skrubbrar tillverkas enligt färdiga ritningar från kunderna samt enligt vår egen design. Vi erbjuder inte processdesign för skrubbrar. Det finns inga harmoniserade standarder för skrubbrar, vilket innebär att designen oftast baseras på en översyn av flera relevanta tillverknings- och inspektionsstandarder, enligt kundens behov. Vi tillverkar skrubbrar i storlekar från små enheter på några kubikmeter till mycket större enheter. Den största skrubbern som tillverkats i SKM Stainless verkstad i Leppävirta hade en diameter på 8,5 m, en höjd på 20 m och vägde 30 000 kg.

Savukaasupesuri

Rör och rördelar

SKM Stainless tillverkar rör enligt standarden SFS-EN 10296-2 och rördelarna enligt standarderna SFS-EN 10253-3 och SFS-EN 10253-4. I vissa speciella fall är det också möjligt att tillverka rör enligt standarden SFS-EN 10217-7. Rör och rördelar tillverkas ofta också i överensstämmelse med andra relevanta standarder.

Vi tillverkar främst rör och rördelar i storlek DN600 och större. Vi kan också erbjuda mindre rör och rördelar från fall till fall. Våra rör och rördelar kan också tillverkas av speciella material som LDX, Duplex, Super duplex, titan, 904L och SMO.

Putkirahti

Prefabricerade rördelar

Vi tillverkar ett stort sortiment av prefabricerade rördelar, från små enskilda prefabriceringar till stora prefabricerade helheter, i alla diametrar och material. Våra prefabricerade rördelar levereras både till våra konkurrenter samt till våra egna montagen. Genom att använda högkvalitativa prefabriceringstekniker för rör kan man sänka de totala installationskostnaderna för industriella rörsystem avsevärt. Det är också mycket enklare att upprätthålla kvaliteten i en kontrollerad miljö i verkstaden, jämfört med den föränderliga miljön på montageplatsen.

Putkistoesivalmisteita

Övrig processteknisk utrustning, delar och komponenter

SKM Stainless Oy tillverkar också många andra typer av processteknisk utrustning, delar och komponenter såsom olika kanaler, konor, formdelar, rörmoduler etc. av alla typer av stål eller plastmaterial som finns i vårt materialurval.

Prosessisäiliö

Spraybetning

SKM Stainless fabrik i Leppävirta har en spraybetningshall med betningsutrustning. Spraybetning kan användas för att rengöra alla produkter av rostfritt stål med syra, men särskilt när det gäller större delar är det bästa sättet att säkerställa en felfri yta på den slutliga produkten. SKM Stainless spraybetningshall kan rymma en produkt över 20 meter i längd och 7 m i diameter i sin helhet. Nästan alla produkter som tillverkas i verkstaden genomgår spraybetning. Spraybetningstjänsten erbjuds också till konkurrenter och andra som behöver tjänsten.

Kaasukanaviston esivalmiste ruiskupeitattuna