Asennusurakointi ja
kunnossapitopalvelut

SKM Stainless tekee huolto- ja kunnossapitotöitä kirkkaasta teräksestä valmistettujen kokonaisuuksien lisäksi myös hiiliteräksestä valmistetuille teollisuuden laitteille ja osille työmaakohteissa.

Suursäiliöt sekä muut paikalleen rakennettavat säilöt ja prosessilaitteet

Tuotteiden ollessa hyvin suuria tai asennusolosuhteiden ollessa sellaiset, ettei tuotteen kuljetus tai paikalleen asennus ole mahdollista kokonaisena, toimitetaan tuotteet asennuskohteeseen esivalmisteina. Esivalmisteiden dimensiot ja rakenteet optimoidaan kulloisenkin asennuskohteen mukaan laatu, työturvallisuus ja kustannusnäkökohdat huomioiden. Asennusolosuhteiden ollessa ahtaat, hyvinkin pienet tuotteet voidaan joutua kasaamaan asennuskohteessa.

Suomessa maanteitä pitkin pystytään tyypillisesti kuljettamaan erikoiskuljetuksilla noin ø6,5- ø8,5m tuotteita, kohteesta riippuen. Näitä suuremmat tuotteet kasataan pääsäätöisesti työmaakohteissa. Suuren kokonsa takia paikalleen rakennettavia tuotteita ovat tyypillisesti isot varastosäiliöt, siilot, massatornit, sakeuttimet ja savukaasupesurit. Suurimmat SKM Stainless Oy:n kokonaistoimituksina toimittamat työmaalla kasatut tuotteet ovat olleet tilavuudeltaan noin 5000m3 ja painoltaan 165 000kg kokoluokkaa.

Muoviputkistoja

Putkistourakointi

Urakoimme teollisuusputkiasennuksia sekä uudiskohteissa että huolto- ja kunnossapitokohteissa. Tehokkaan esivalmistuksen ansiosta, pystymme usein jopa 70% esivalmistusasteeseen teollisuusputkistoprojekteissa. Korkean esivalmistusasteen avulla kykenemme merkittävästi parantamaan työturvallisuutta, toimitusnopeutta ja alentamaan kustannuksia verrattuna perinteiseen, laajasti työmaalla tapahtuvaan valmistukseen verrattuna.

Vuosihuollot ja seisakit

Teemme teollisuuden vuosihuoltoja ja muiden seisakkien aikaisia huoltotöitä Suomessa ja Pohjoismaissa. Kykenemme toimittamaan ammattitaitoisen ja motivoituneen työryhmän niin pieniin kuin suuriinkin kokonaisuuksiin. Tyypillisesti toimitamme kokonaisuutena projektin johdon, työnjohtajat, tarvittavan asennus ja hitsaajatyövoiman sekä avustavan työvoiman kuten tulityövahdit, luukkuvahdit ja logistiikan. Olkoon tarve suuri tai pieni, kokoamme ja toimitamme juuri oikeanlaisen työryhmän projektin tehokasta toteutusta varten.

Vuosihuolto- ja seisakkikohteissa teemme sekä kiinteähintaisia urakoita että tuntiveloituksiin perustuvia töitä. Useissa tapauksissa kokonaisuus on yhdistelmä kiinteähintaista esivalmistusta ja tuntiveloitukseen perustuvaa työmaatyötä.

Kattilalaitokset

Teemme kattilalaitoksiin huolto-, kunnossapito- ja muutostöitä kaikkien materiaalien osalta. Kirkkaiden terästen lisäksi tyypillisiä materiaaleja ovat P235GH, 16Mo3 ja kuumalujat 13CrMo45 ja 10CrMo9-10. Tyypillisiä tuotteita ovat ekonomaiserit, ilman esilämmittimet (luvot), tulistimet ja membraaniseinät.

Huolto- ja kunnossapitotyöt

Vuosi- ja muiden huoltoseisakkien ohella teemme myös jatkuvaluontoista teollisuuden huolto ja kunnossapitopalveluja sopimuskumppaneillemme. Vastaamme myös tarvittaessa äkillisiinkin palvelutarpeisiin, joita aina silloin tällöin ilmenee. Onpa huollon kohde mikä tahansa, ammattitaitoinen huoltotiimimme on valmis vastaamaan eri teollisuudenalojen tarpeisiin kaikenkokoisissa projekteissa.

Muoviputkostojen asennusta